Правни услуги и счетоводство

Фирма „ Бест Бългериа Хоум Кеър” предлага правни и счетоводни услуги в помощ и улеснение на нашите клиенти , закупили имот или желаещи да купят такъв.

Нашите юридически услуги:

  • Правни консултации от всякакво естество.
  • Помощ при събирането на документи, необходими за закупуването или продаването на имот.
  • Проверка правото на собственост на имота.
  • Проверка за липса на задължения.
  • Данъчни консултации.
  • Изготване на различни видове договори и подготвяне на нотариални актове.
  • Проверка на всички документи, свързани със сделката.
  • Представителство при сключване на сделката.

Други юридически услуги:

  • Отваряне на фирми: ЕООД, ООД, АД, ЕТ.

Счетоводни услуги:
1. Организация на цялостната финансова счетоводна дейност на дружествата, при спазване на нормативната база.
2. Изготвяне на справки и отчети за нуждите на ръководството и текущо, на основание законови и подзаконови нормативни актове. Назначаване и освобождаване на персонал, осигуровки.
3. Изготвяне на СД по ЗДДС, съобразяване на формата на счетоводството с националното счетоводно, данъчно и осигурително законодателство.
4. Следене на разплащанията с контрагенти.
5. Осигуряване на необходимото финансиране от банки под формата на оборотни кредити, подготовка на документи за кредитиране.
6. Годишно приключване, контакти с органите на данъчната администрация, НОИ, Инспекция по труда, НСИ.
7. Вътрешнофинансов контрол.
8. Консултации и заверка при необходимост от Специализирано одиторско предприятие.